ช่างภาพ
ลงน้ำถ่ายภาพ เครื่องมือจับปลา
ลงน้ำถ่ายภาพ เครื่องมือจับปลา

สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาช่างภาพ
สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาช่างภาพ

ทุกอิริยาบท เพื่อให้ได้ภาพสมบูรณ์
ทุกอิริยาบท เพื่อให้ได้ภาพสมบูรณ์
ประสบการณ์ Experienceในการถ่ายภาพ นับสิบปี นำทีมโดย
คุณสกล เกษมพันธุ์ Skol KasemBhandช่างภาพอาวุโส
แห่ง
นิตยสาร สารคดี ผู้ได้รับเลือกเป็น

..............หนึ่งในห้าสิบ ช่างภาพไทย ในการจัดทำ
..............หนังสือ "ราชอาณาจักรไทย Thai kingdom
..............50 ช่างภาพ บันทึก แผ่นดินทอง
..............ฉลองกาญจนาภิเษก" เนื่องในวโรกาส
..............เฉลิมฉลอง พระราชพิธี กาญจนาภิเษก

........................จึงไม่เป็นที่สงสัย กับ คุณภาพ Qualityของภาพ
........................ที่ได้รับการ คัดสรร มาอย่าง ละเอียด ถี่ถ้วน
........................ด้วยมุมมองภาพ áʧ Lightingและ
........................สีสัน Colorful ที่สวยงาม คมชัดทุกภาพ

 


Sarakadee Photo Library
PhotoLibrary@sarakadee.com
ช่างภาพ (Photographers) | หมวดภาพ (Category) | การเช่าภาพ (Rental)
วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | วารสารเมืองโบราณ | นิตยสารสารคดี | WallPaper