Click here to visit the Website

กลับไปหน้า สารบัญ เ ฮ โ ล ส า ร ะ พ า
.....คุณที่รัก
หมูอมตะ .....เฮโลสาระพาฉบับนี้ "เพื่อนหมูฯ" ขอทำหน้าที่ เฉลยปัญหาแทน "หมูอมตะ" ซึ่งมีภารกิจติดพัน อยู่ที่ กรุงปารีส เช่นเคย
.....ปัญหาฉบับเดือนเมษายน มีอยู่ว่า ประเทศใด มีเพื่อนบ้าน มากเป็นอันดับ ๓ ของโลก
.....หลังหนังสือวางแผงแล้ว "เพื่อนหมูฯ" ก็นั่งลุ้นว่า หนนี้ จะมีจดหมาย ร่วมสนุก เข้ามา กี่ร้อยฉบับ ปัญหาเรื่องชื่อจังหวัด เมื่อคราวก่อนโน้น มีผู้ส่งคำตอบเข้ามา ๓๐๐ กว่าฉบับ เพราะปัญหาง่าย ถูกใจแฟน ๆ ผู้มีความมานะเป็นที่ตั้ง "เพื่อนหมูฯ" ก็คาดหวังเอาเองว่า ปัญหา ฉบับเดือนเมษายน คงมีจำนวน ผู้ร่วมสนุก ทัดเทียมกัน เพราะไม่ได้เป็น ปัญหาที่ต้องอาศัย เชาวน์ไวไหวพริบ หรือทักษะทางคณิตศาสตร์ เพียงแค่ หาแผนที่โลก มาเปิดดู ก็คงจะพบคำตอบ ได้ไม่ยาก
.....การณ์มิได้เป็นอย่างที่คาด "เพื่อนหมูฯ" รอแล้วรอเล่า เฝ้าแต่รอ ปรากฏว่า มีผู้ส่งคำตอบเข้ามา น้อยจนใจหาย หลังจากครุ่นคิด อยู่สิบตลบ ก็พอจะวิเคราะห์ ความล้มเหลว ของปัญหานี้ได้ว่า
.....๑. คนไทยสนใจแต่อันดับ ๑ ไม่สนใจอันดับ ๒, ๓ ตัวอย่างเช่น เมื่อปี ๒๕๓๑ ที่เรามีนางสาวไทยชื่อ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก หลังการประกวดใหม่ ๆ สาวงาม ที่ได้ตำแหน่ง รองอันดับ ๑ (ซึ่งคืออันดับ ๒ ) ให้สัมภาษณ์ว่า เธออยากจะทำ ป้ายชื่อแขวนคอ เพราะไปไหน ก็ไม่มีใครจำได้ ...เธอผู้นี้คือ ปรียานุช ปานประดับ ซึ่งในเวลาต่อมา ได้ครองตำแหน่ง มิสเอเชียแปซิฟิก และได้เล่นละคร จนมีชื่อเสียง... เมื่อนั้นแหละ ถึงมีคนจำ สาวงามอันดับ ๒ อย่างเธอได้
.....๒. คนไทยไม่ชอบเรียนวิชา ภูมิศาสตร์ "เพื่อนหมูฯ" จำได้ว่า สมัยเรียนหนังสือ ชั้นมัธยมปลาย ครูมีวิธีทดสอบเก็บคะแนน ด้วยวิธี แจกแผนที่โลกเปล่า ๆ แล้วให้นักเรียน กรอกชื่อประเทศ แต่ละประเทศ ลงไป นักเรียนในห้อง พากันโอดครวญเอากับครูว่า แบบทดสอบ "หิน" เหลือใจ ใครจะท่องชื่อ และจดจำ ตำแหน่งประเทศต่าง ๆ ได้ จำได้ว่า ครูอธิบายว่า ครูไม่ได้ต้องการ ให้นักเรียน ท่องจำ แบบนกแก้ว นกขุนทอง แต่ต้องการให้นักเรียน หาความรู้ เกี่ยวกับ ลักษณะภูมิศาสตร์ และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศเหล่านั้น ไม่ว่าในเชิง ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมือง แล้วในที่สุด ก็จะจดจำ ชื่อประเทศ และตำแหน่งที่ตั้งได้เอง... อย่างมีความเข้าใจ มิใช่ จำได้ด้วย การท่อง
.....๓. คนไทย ไม่มีแผนที่โลกติดบ้าน "เพื่อนหมูฯ" คิดว่า เหตุผลข้อนี้แหละ ที่ทำให้ มีผู้ตอบปัญหา เข้ามาน้อย อันที่จริง ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไร เพราะนอกจาก จะไม่มี แผนที่โลกติดบ้านแล้ว คนไทย ยังไม่มี พจนานุกรม ติดบ้านอีกด้วย "เพื่อนหมูฯ" เคยได้รับโทรศัพท์ จากผู้ปกครอง (ที่ช่วยลูก ทำการบ้าน) ถามเรื่อง ตัวสะกดอยู่บ่อย ๆ
.....ความจริง อาจหาดู แผนที่โลก ได้ในห้องสมุดทั่วไป แต่คนไทยนั้น เมื่อเรียนจบแล้ว ร้อยละ ๙๙ ไม่เคยเข้า ห้องสมุด อีกเลย
.....ด้วยข้อสันนิษฐาน ดังกล่าวนี้ จึงมีผู้ตอบปัญหาเข้ามา ไม่ถึง ๒๐ คน แถมยังตอบผิด เสียเกือบครึ่ง ผู้ที่ตอบถูก จึงได้รับรางวัลไปสบาย ๆ โดยไม่ต้อง จับฉลากวัดดวงกับใคร แต่ก่อนจะประกาศรายชื่อ ขอเฉลยเสียก่อนว่า ประเทศที่มีเพื่อนบ้าน มากเป็นอันดับ ๓ ของโลก คือ บราซิล โดยเป็นรอง จีน และรัสเซีย
China (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่) .....จีน มีอาณาเขต ติดกับเพื่อนบ้าน ๑๕ ประเทศ คือ ๑. อัฟกานิสถาน ๒. ภูฏาน ๓. อินเดีย ๔. คาซัคสถาน ๕. คีร์กีซ ๖. ลาว ๗. มาเก๊า ๘. มองโกเลีย ๙. พม่า ๑๐. เนปาล ๑๑. เกาหลีเหนือ ๑๒. ปากีสถาน ๑๓. รัสเซีย ๑๔. ทาจิกิสถาน ๑๕. เวียดนาม
Russia (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่) .....รัสเซีย มีอาณาเขต ติดกับเพื่อนบ้าน ๑๔ ประเทศ คือ ๑. อาเซอร์ไบจาน ๒. เบลารุส ๓. จีน ๔. เอสโตเนีย ๕. ฟินแลนด์ ๖. จอร์เจีย ๗. คาซัคสถาน ๘. ลัตเวีย ๙. ลิทัวเนีย ๑๐. มองโกเลีย ๑๑. เกาหลีเหนือ ๑๒. นอร์เวย์ ๑๓. โปแลนด์ ๑๔. ยูเครน
Brazil  (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่) .....บราซิล มีอาณาเขต ติดกับเพื่อนบ้าน ๑๐ ประเทศ คือ ๑. อาร์เจนตินา ๒. โบลิเวีย ๓. โคลัมเบีย ๔. เฟรนซ์เกียนา ๕. กายอานา ๖. ปารากวัย ๗. เปรู ๘. สุรินัม ๙. อุรุกวัย ๑๐. เวเนซุเอลา
.....ผู้ที่ตอบปัญหาถูก ได้รับหนังสือ เบี้ย บาท กษาปณ์ แบงก์ โดย นวรัตน์ เลขะกุล เป็นของรางวัล มี ๑๐ คน คือ ๑. คุณอังกูล วัฒนพันธ์ จ. ฉะเชิงเทรา ๒. คุณธีระ สันติสวัสดิ์ กรุงเทพฯ ๓. คุณพิรุณ ทรัพย์สำอาง จ. นครปฐม ๔. คุณภูมิรัตน์ กลิ่นทอง กรุงเทพฯ ๕. คุณวีระกิจ โภคาเกียรติ จ. นนทบุรี ๖. คุณนพพันธุ์ แซ่ลิ้ม กรุงเทพฯ ๗. คุณณัฐฐา พลอยแสง จ. สิงห์บุรี ๘. คุณนกฮูก กรุงเทพฯ (กรุณาส่งชื่อ และที่อยู่มาด้วย) ๙. คุณพิชญินี ศรีสกุล จ. กาญจนบุรี ๑๐. คุณมธุมิศร ดีขจร กรุงเทพฯ
 

 

 

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

.....คำถามประจำฉบับที่ ๑๗๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๒ มีอยู่ว่า
.....ชิ้นส่วนห้าชิ้นที่ให้มานี้ มีเพียงสามชิ้นใด ที่เมื่อนำมาต่อกันแล้ว จะได้เป็นรูป สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ถามว่าคือชิ้นใดบ้าง (คลิกที่รูป เพื่อขยายขนาด)

.....รีบส่งคำตอบมายัง คอลัมน์เฮโลสาระพา ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคมนี้

โปรดเลือก A, B, C, D หรือ E สามชิ้น
A B C D E
name *
surname *
email *
address *
zip code  
country  
phone  
school/compamy  
comment  
   

panda....."เพื่อนหมูฯ"
.....MortalPig@sarakadee.com

สารบัญ | จากบรรณาธิการ | สูตรปรุงสิ่งมีชีวิต | นักล่าเรือโนอาห์ | ยุทธการยึดเมือง ๒๔๗๕
พรบ.มวยอาชีพ | เฮโลสาระพา


Feature@sarakadee.com

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ | WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) หน้าที่แล้ว (Previous Page) หน้าถัดไป (Next Page)