Click here to visit the Website

กลับไปหน้า สารบัญ พ.ร.บ. มวยอาชีพ คุ้มครองหรือละเมิดสิทธิเด็ก?

ส นั บ ส นุ น พ. ร. บ. ม ว ย อ า ชี พ

สมชาติ เจริญวัชรวิทย์
สมชาติ เจริญวัชรวิทย์
นายกสมาคมมวยอาชีพ แห่งประเทศไทย
  • ศิลปะมวยไทย สอนให้ นักมวย รู้จัก ป้องกันตัวเอง จึงมีโอกาสน้อย ที่จะ ได้รับบาดเจ็บ

  • เด็กต้องเริ่ม ชกมวยอาชีพ ก่อนอายุ ๑๕ ปี เพื่อสั่งสม ประสบการณ์ และพัฒนา ร่างกาย

  • พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะช่วย คุ้มครอง ความปลอดภัย รายได้ และสวัสดิการ ของนักมวยอาชีพ ทุกคน

....."ผมเห็นด้วยการร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพราะวงการมวย มีคุณภาพ มากขึ้น การแข่งขันมวยอาชีพ ทุกเวที จะได้มี มาตรฐานเดียวกัน มีกฎหมาย ควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด และมีสวัสดิการ ให้แก่นักมวย และบุคลากร ในวงการมวย เพราะตลอดเวลา ที่ผ่านมา เวทีมวย แต่ละแห่ง จะมีกฎระเบียบ ไม่เหมือนกัน บางแห่ง ก็มีคุณภาพ บางแห่ง ก็เอาแต่ ประโยชน์ส่วนตัว นักมวยส่วนใหญ่ ไม่ได้รับ ความคุ้มครอง รายได้ และสวัสดิการ อย่างเป็นธรรม พ.ร.บ. ฉบับนี้ นักมวย จะต้อง ขึ้นทะเบียนกับ คณะกรรมการกีฬา มวยอาชีพ ถ้าถูกเบี้ยวค่าตัว ก็มีสิทธิ์ ฟ้องดำเนินคดีได้ ตามกฏหมาย และถ้าเจ็บป่วย หรือแก่ตัวลง จนไม่สามารถ ชกมวยได้อีก ก็จะได้รับเงินจาก กองทุนสวัสดิการ จ่ายชดเชยให้ คนที่จะ ได้ประโยชน์จาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ มากที่สุด คือ นักมวย
....."เหตุผลที่ต้องระบุ ให้เด็กอายุ ต่ำกว่า ๑๕ ปี ชกมวยอาชีพได้ แต่ต้องได้รับ อนุญาต เป็นหนังสือ จากผู้แทน โดยชอบธรรม เพราะเรา ต้องการให้เด็ก ที่ต้องการชกมวย เป็นอาชีพ ได้รับ ความคุ้มครอง ทางกฎหมาย เหมือนกับ นักมวยผู้ใหญ่ ผมคิดว่า คนที่ไม่เห็นด้วย เขาไม่เข้าใจ มวยไทยจริง ๆ เพราะมวยไทย เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่คนฝึก จะต้องรู้จัก ป้องกันตัว เวลาถูกคู่ต่อสู้ เตะหรือต่อย เขาจะต้อง ยกเข่า หรือศอก บังเอาไว้ โอกาสที่ เด็กจะปล่อยให้ตัวเอง โดนหมัดจนสลบ แทบไม่มี ผมอยู่วงการมวย มาเกือบ ๓๐ ปี ยังไม่เคยเจอ เด็กชกมวยไทย แล้วบาดเจ็บ ถึงขนาด พิกลพิการ แต่ถ้าเป็น มวยสากล ก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะมวยสากล จะเน้นการใช้ กำปั้น ล้วน ๆ แล้วจุดที่ถูกชกบ่อย ๆ คือ บริเวณหัว ถ้าชก ๑๒ ยก จะโดนหัว ประมาณ ๗๐ ครั้ง คนที่ไม่เข้าใจ อาจคิดว่า มวยไทยรุนแรงกว่า ลองดูสิว่า มีนักมวยไทยคนไหน พิกลพิการบ้าง พวกที่ออกมาคัดค้าน ยกตัวอย่าง นักมวยสากล ทั้งนั้น
....."นักกีฬาที่เก่ง ๆ จะต้องเริ่มฝึก ตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะร่างกาย ยังสามารถ พัฒนาไปได้อีกมาก มวยไทยก็เหมือนกัน จะต้องเริ่มฝึก ตั้งแต่อายุ หกเจ็ดขวบ และต้องผ่านการชก ตามเวทีต่าง ๆ เพื่อสั่งสม ประสบการณ์ ถ้าเด็ก ผ่านการแข่งขันกับ คู่ต่อสู้ที่เก่งสูสีกัน อยู่บ่อย ๆ เด็กก็จะเก่ง ทางภาษามวย เรียกว่า "ได้กระดูก" เพราะเด็ก จะได้พัฒนา ฝีมือตนเอง ขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าฝึกแล้ว ไม่ลงแข่ง พอโตขึ้น ต้องลงแข่งขันจริง ๆ มันไม่ได้กระดูก แพ้ลูกเดียว ถ้าปล่อยให้เด็ก ที่ฝึกอยู่ สามปี แต่ไม่ได้แข่ง ไปชกกับเด็ก ที่ต่อยมาซัก ๒๐ ครั้ง ในเวลาไม่กี่ปี เด็กที่ไม่เคย แข่งขันมาก่อน จะไม่มีทางสู้ คนอื่นได้ อีกอย่างหนึ่ง อาชีพนักมวย มีช่วงอายุ สั้นกว่า อาชีพอื่น พอนักมวยอายุ ๒๔-๒๕ ปี ร่างกาย ก็จะเริ่มล้า และอยากทำงาน ที่มั่นคง เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ถ้ารอ ให้นักมวย เริ่มแข่งขัน ตอนอายุ ๑๘ ปี ก็ไม่ค่อยได้เรื่องแล้ว เพราะเขา เริ่มเป็นหนุ่ม และอยากมีแฟน สมาธิจะน้อย ไม่เหมือนกับ เด็กที่ยังไม่มี เรื่องให้พะวักพะวน ถ้าต้องรอให้อายุ ๑๘ ปี จึงชกมวยได้ ผมคิดว่า อีกไม่นาน มวยไทย จะต้องสูญพันธุ์แน่ ๆ
....."ผมไม่เห็นด้วย ที่มีคนบอกว่า กีฬาชกมวย ทำให้เด็ก เป็นคนก้าวร้าว และชอบใช้ความรุนแรง จากประสบการณ์ ดูแลนักมวย มาหลายสิบปี นักมวยส่วนใหญ่ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เขาไม่กล้ามีเรื่องกับใคร เพราะเขารู้ว่า ตัวเองเก่ง ถ้าทะเลาะ กับคนที่อ่อนแอกว่า ก็จะกลายเป็น ซ้ำเติมคู่แข่ง ที่ไม่มีทางสู้เขาได้
พ.ร.บ. มวยอาชีพ ....."เด็กที่เข้าสู่อาชีพ นักมวย เขามา ด้วยความสมัครใจ ไม่มีใครบังคับ เด็กที่รักจะเดิน เส้นทางนี้ เขาจะต้องอาศัย ความสามารถ และพรสวรรค์ ของตนเอง ที่ผ่านการแข่งขันต่าง ๆ จนก้าวมายืนอยู่บน เวทีมวย ในกรุงเทพฯ ได้ เด็กที่เริ่มต้นฝึก ตั้งแต่อายุ ๖-๗ ขวบ เขาจะเริ่ม แข่งตามหมู่บ้าน พออายุ ๑๐-๑๑ ปี ก็เริ่ม ชกตามงานวัด พออายุ ๑๕-๑๖ ปี ผ่านการชกมาแล้ว ๕๐-๖๐ ครั้ง ถึงจะได้มาแข่ง บนเวทีมวย ที่รังสิต หลังจากนั้น จึงเข้ามาใน กรุงเทพฯ ผมอยากให้ทุกคนมองว่า อาชีพมวยเด็ก เป็นอาชีพที่ น่าภาคภูมิใจ เพราะเขา ประกอบอาชีพสุจริต ครอบครัวของเด็ก ส่วนใหญ่ จะยากจน เขาจึง อยากเป็นนักมวย ตั้งแต่เล็ก เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ในเมื่อเรา ยังไม่สามารถ แก้ปัญหา ความยากจน ให้เขาได้ และไม่สามารถ หาอาชีพอื่น ที่มีรายได้ ดีกว่านี้ มาทดแทน ทำไม เราไม่สนับสนุน ให้มีกฎหมาย คุ้มครองพวกเขา อย่างเป็นธรรม
....."ผมไม่คิดว่า พ.ร.บ. มวยอาชีพ จะช่วยส่งเสริม ให้เด็กเข้าสู่ วงการพนัน ตั้งแต่อายุยังน้อย หรือขยาย ตลาดการพนัน ให้กว้างขึ้น เพราะเด็ก ที่มาชกมวย ไม่ได้เล่นการพนัน แต่เขา ได้รับรายได้ส่วนหนึ่ง จากวงพนัน เพราะถ้าคนมาดูมวย มีการเล่นพนัน เด็กก็จะ ได้รับรางวัล จากนักพนัน เหล่านี้ ถ้าไม่มีการพนัน ก็ไม่มีคนดู ผมคิดว่า มวยเด็ก กับการพนัน มีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่ได้หมายความว่า เด็ก จะต้องเล่น การพนัน เพราะพอเขาชกเสร็จ ก็กลับ
....."ถ้าไม่เปิดโอกาสให้เด็กต่ำกว่า ๑๕ ปี ชกมวย คุณคิดบ้างไหมว่า อีกกี่ปี ที่มวยไทย จะสูญพันธุ์ ในอนาคต ลูกหลานของเรา จะไม่รู้จัก มวยไทย เพราะต้องชกแต่ มวยสากล ขนาดประเทศอื่น ๆ เขายังอนุรักษ์ กีฬาประจำชาติ ของเขา ทำไม เราไม่อนุรักษ์ ศิลปะประจำชาติ ของเราบ้าง คุณรู้ไหมว่า แต่ละปี มีนักท่องเที่ยว จากต่างประเทศ เข้ามาดูมวยไทย เท่าไหร่ ถ้าเรามี กฎหมายควบคุม ให้วงการมวย มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ชาวต่างประเทศ ก็จะยิ่งเดินทาง เข้ามาเที่ยว เมืองไทย มากขึ้น ศิลปะมวยไทย ก็จะคงอยู่ต่อไป"
พ.ร.บ. มวยอาชีพ สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
ผู้อำนวยการ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
click hereอ่าน (ฝ่ายคัดค้าน) คลิกที่นี่

แล้วคุณล่ะ สนับสนุน หรือ คัดค้าน !


แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

ชื่อ-สกุล: *
E-Mail:
สนับสนุน หรือ คัดค้าน: *
*

 

สารบัญ | จากบรรณาธิการ | สูตรปรุงสิ่งมีชีวิต | นักล่าเรือโนอาห์ | ยุทธการยึดเมือง ๒๔๗๕
เชื้อราทำลายแมลง | พรบ.มวยอาชีพ | เฮโลสาระพา


[email protected]

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ | WallPaper
]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) หน้าที่แล้ว (Previous Page) หน้าถัดไป (Next Page)