หน้าปกสารคดี ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๙๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

ส า ร บั ญ
โลกใบใหญ่
โลกใบเล็ก
เปลื้องผ้าเพื่อป่าไม้
เปลื้องผ้าเพื่อป่าไม้
รอไปก่อน คุณผู้หญิง
รอไปก่อน คุณผู้หญิง
เกร็ดข่าว
เยี่ยมบ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
เยี่ยมบ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
โบราณสถาน
(คลิกดูภาพใหญ่)
"สหัสลึงค์" อุบายเสก ให้แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ของชาวเขมร
เกร็ดข่าว
อาหารป่าที่แสนตุ้ง
การแพทย์-สาธารณสุข
(คลิกดูภาพใหญ่)
หลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ความฝัน หรือความจริง ?
ที่นี่มีอะไร

โลกบันเทิง
คนกับหนังสือ
เจ้าจันท์ผมหอมฯ : ประเด็นหญิงชาย ชนชั้น และชาติพันธุ์

โลกธรรมชาติ และวิทยาการ
โลกวิทยาการ
โครงสร้างโลก
โครงสร้างโลก
คอลัมน์ประจำ - ปกิณกะ
เชิญดอกไม้
ดอกเสี้ยว (คลิกดูภาพใหญ่)
ดอกเสี้ยว
จากบรรณาธิการ
โลกรายเดือน
บ้านพิพิธภัณฑ์
รวมปกเลปาจารย์
เขียนถึงสารคดี
[email protected] Sarakadee.com
บันทึกนักเดินทาง
ดาวประดับผา
ดาวประดับผา
ดาวดวงเด่น แห่งผาหินปูน
สัมภาษณ์
(คลิกดูภาพใหญ่)
ประดิษฐ ประสาททอง
หัวหน้ากลุ่มละคร มะขามป้อม
ศิลปินผู้มองโลกในแง่ดี
บทความพิเศษ
แม่ค้าแป้มแป้ม
คิดสร้างต่างสรรค์
(คลิกดูภาพใหญ่)
ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้ประกาศ ทฤษฎีวิวัฒนาการ
สยามร่วมสมัย
(คลิกดูภาพใหญ่)
สี่แยกเอส. เอ. บี.
ข้างครัว
คนจีนกินอะไร
เสียงจากอุษาคเนย์
แรงระเบิด ของลัทธิแบกเป้ ในอุษาคเนย์
ศิลปะ
เมื่อตะวันตก "ตื่น" ตะวันออก : อิทธิพลของอุกิโยะเอะต่ออิมเพรสชันนิสม์และอาร์ตนูโว
เมื่อตะวันตก "ตื่น" ตะวันออก : อิทธิพลของอุกิโยะเอะ ต่ออิมเพรสชันนิสม์ และอาร์ตนูโว
ซองคำถาม
หลักกิโลเมตรที่ ๐
หายใจในถุงกระดาษ
ทองใบ แตงน้อย
ปีกผีเสื้อทำให้ตาบอด ?
เฮโลสาระพา
ฉบับที่ ๑๙๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
เรื่องจากปก

(คลิกดูภาพใหญ่)

ภูเก็ต ๒๐๐๑
    พื้นที่ ๕๔๓ ตร.กม. กับประวัติศาสตร์อันยาวนาน ของเกาะแห่งนี้ (นับตั้งแต่ชื่อแหลมจังซีลอน ถูกกล่าวถึงในแผนที่ของปโตเลมี พ.ศ.๗๐๐ จนถึงถูกสถาปนาเป็น "เมืองนานาชาติ" และ "ไซเบอร์พอร์ต" พ.ศ.๒๕๔๔) ภูเก็ตในแต่ละยุคสมัย ต่างก็มีเรื่องราวแห่งยุคเป็นของตัวเองทั้งนั้น
    ปี ๒๓๒๘ คุณหญิงจันคุณหญิงมุกกับชาวถลาง ร่วมกันต้านพม่าในศึกถลางครั้งที่ ๑ ,การซื้อขายแร่ดีบุก และกิจการทำเหมือง ที่เฟื่องฟูเมื่อปี ๒๓๖๗, ปี ๒๔๑๐ คนจีนรวมเป็นกลุ่มอั้งยี่ ทะเลาะฆ่าฟันกัน เรื่องแย่งสายน้ำล้างแร่ จนเกิดจราจล, ปี ๒๕๑๑ ชาวภูเก็ตคัดค้านการทำเหมืองแร่ทางทะเล ของบริษัทเทมโก้ , บุกเผาโรงงานสกัดแร่แทนทาลัม ซึ่งนับว่าเป็นการปิดฉากการทำเหมืองแร่ และเปิดยุคการท่องเที่ยวภูเก็ตในปี ๒๕๒๙ , ส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตครั้งใหญ่ ในช่วงปีการท่องเที่ยวไทยปี ๒๕๓๐, ปี ๒๕๓๒ ภูเก็ตได้รับเลือกให้เป็นเมืองคู่แฝด กับเมืองนีซ เมืองตากอากาศระดับโลกในฝรั่งเศส... 
    แต่ในยุคสมัยที่ภูเก็ตมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ประกอบด้วย ๓ อำเภอ (กะทู้, ถลาง, เมือง) ๑๐๓ หมู่บ้าน และประชากรราว ๆ ๒.๕ แสนคน มีรายได้เฉลี่ยเกือบ ๒ แสนบาทต่อคนต่อปี สูงเป็นอันดับ ๑ ในภาคใต้และเป็นอันดับ ๗ ของประเทศ อีกทั้งเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนมากถึงปีละ ๓ ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ นี้ อะไรที่เป็นเรื่องราวแห่งยุคสมัยของมัน ? 
    การออกตระเวนไปทำข่าวกับนักข่าวท้องถิ่นภูเก็ต และติดตามเนื้อหาของ "พาดหัวข่าวหน้า ๑" จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของภูเก็ตอย่างใกล้ชิด ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจช่วยตอบคำถาม 
    และบางทีข่าวพวกนี้ยังอาจเป็นตัวบอกเล่าถึง "ความเป็นภูเก็ต" ในปี ๒๕๔๔ ให้เราได้รู้

ส า ร ค ดี พิ เ ศ ษ
(คลิกดูภาพใหญ่) นกชายเลนในอ่าวไทยตอนใน : วัฏจักรและชะตาชีวิตบนหาดเลน
    ทุกปีในเดือนตุลาคม เมื่อลมหนาวมาเยือน หาดเลนสีคล้ำบริเวณแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน ที่เคยว่างเปล่า ก็เริ่มคึกคักมีชีวิตชีวาด้วยฝูงนกชายเลนนับแสนตัว ที่ทยอยอพยพย้ายถิ่น หนีความหนาวเย็นจากดินแดนตอนเหนือ ของเอเชียลงมายังดินแดนตอนใต้ และใช้ที่นี่เป็นถิ่นพำนักพักผ่อน ระหว่างการเดินทางอันยาวนาน
    แนวหาดเลนอันกว้างขวางบริเวณอ่าวไทยตอนใน ไม่เพียงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสำคัญในระดับโลก หากยังจัดเป็นแหล่งอาศัยของนก ที่มีความสำคัญยิ่ง แต่ปัจจุบัน ภาวะเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม อันเกิดจากการบุกรุกทำลายป่าชายเลน กำลังเป็นภัยที่คุกคามต่อความอยู่รอด ของนกชายเลนเหล่านี้ เพราะนั่นหมายถึง การสูญเสียถิ่นอาศัยในอนาคต 

อ่านต่อคลิกที่นี้อ่านต่อคลิกที่นี้ 


(คลิกดูภาพใหญ่) ท่องเที่ยว--เกี่ยวบุญ
ปราสาทหินวัดภู

    ปราสาทหินวัดภู เมืองจำปาสัก ถือเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของดินแดนลาวตอนใต้ เป็นร่องรอยความเจริญงอกงามทางศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ณ บริเวณนี้เมื่อกว่า ๑,๕๐๐ ปีล่วงมาแล้ว
    วันเพ็ญเดือนสาม หรือมาฆบูชาของทุกปี พุทธศาสนิกชนสองฝั่งโขง จะหลั่งไหลมาทำบุญไหว้พระที่วัดภู บางคนเดินทางมาไกลจากเวียงจันทน์ สะวันนะเขต ผู้เฒ่าบางคน ไปนมัสการพระธาตุพนมก่อน แล้วจึงมาวัดภู ตามแบบแผนบุญจาริกซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมา ตลอดวันขึ้น ๑๓-๑๔ ค่ำ ผู้คนจะนำหมากเบงหรือพานบายศรี ดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้บูชารูปเคารพตามจุดต่าง ๆ ตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปยังเทวาลัยบนภูเขา ปิดท้ายด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ในเช้าวันขึ้น ๑๕ ค่ำ
    พิธีกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ดำเนินไปท่ามกลางสภาพธรรมชาติป่าเขาที่สมบูรณ์ สวยงาม ทั้งผู้แสวงบุญ คนเดินทางผู้สังเกตการณ์ ต่างได้ผ่านสัมผัสโบราณสถาน พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และธรรมชาติบริสุทธิ์ไปพร้อม ๆ กัน
(คลิกดูภาพใหญ่) ภูเก็ต : บันทึกเรื่องราวแห่งยุคสมัย
    สารคดีเรื่องนี้ไม่ใช่สารคดีท่องเที่ยว--แนะนำวัดฉลอง บอกทางไปหาดกะตะ กะรน ชวนไปชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ ชวนชิมอาหารพื้นเมืองเลิศรส หรือบอกแหล่งซื้อของฝากชั้นดี ฯลฯ
    หากเป็นสารคดีว่าด้วยเรื่อง : ชน-ขยี้ซ้ำ อบต. คนดังปางตาย, ต่างชาติยึดเมือง กระจายแย่งงานทั่วเกาะ, เตือนชาวภูเก็ตจับตาใช้ประเพณีกินผักบังหน้าหาผลประโยชน์ "เหลือบประเพณี" แฝงมาในคราบ "ผู้สนับสนุน", รถเศรษฐีโต ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เบนซ์บุกภูเก็ตเป็นทางการ, นายก อบจ. ฝันหวาน วางแผนใช้เงินภาษีโรงแรม, แผนภูเก็ตเมืองนานาชาติ ผ่านโลด ๖ พันกว่าล้าน
    ...เป็นบันทึกว่าด้วยเรื่องราวกึ่งดิบกึ่งดี ของภูเก็ต--เมืองที่มีอะไรพูดถึงมากกว่าหาดสาย สายลม และธรรมชาติแสนงาม

อ่านต่อคลิกที่นี้อ่านต่อคลิกที่นี้ 


Special Attractions
Cover : Sarakadee  No. 192 Fabruary 2001 Cover: "The 543 square kilometers that is Phuket embraces a history that is impressively long and equally colorful. Endowed with an abundance of tin ore, the island paradise originally lured in the overseas Chinese, who subsequently constructed a city. Upon Phuket's conversion into one of the most popular tourist destinations of the world, the island began attracting wealth and people from all walks of life, contributing finally to its transformation into the 'Pearl of the Andaman'."  
Click for Bigger Treading the Coastal Shores of the Gulf of Thailand: The Fate of the Northern Asian Shorebird

    Every year, northern Asian Shorebirds migrate south, escaping the cold winter months to the plentiful coastal shores of the Gulf of Thailand. The shores, providing sustenance and shelter, become a temporary abode until the shorebird either flies further south or returns to its nesting grounds up north come summertime. Year in and year out, local residents have been witness to these migrating patterns, although increasingly, the Shorebird's return to the coastal chores of the Gulf has become anything but certain. In this age of toxic waste, industrialization, and environmental degradation and "cosmetogoly", hunting has become the lesser threat. Today, the shorebird is confronted with more sophisticated threats that endanger their food source altogether.

Click Here to Continue Continue: click here


Click to Bigger A Pilgrimage to Wat Phu

    The Wat Phu religious complex, inclusive of the temple, the surrounding compound, the sacred mountain, the permanent spring and the remains of a pre-Angkorian city, is the culminated expression of Khmer, Lao, Hindu, and Buddhist faith and immensity, serving to this day as a place of worship as well as a site of historical, religious, and architectural significance. "This ancient site displays a brilliance, an exceptional capacity to create and a zealous perseverance that is a single outstanding distinction of the human mind, heart and spirit." Come take a sneak peek as Sarakadee journeys to Champasak Province in southern Laos to witness the annual Wat Phu festival.

Click Here to Continue Continue: click here


Click to Bigger Ukiyoe and its Influence on Impressionism, Post-Impressionism and Art Nouveau

    After the fall of the Tokugawa Shogunate in 1867, Ukiyoe art suffered a steady decrease in popularity in Japan. At the same time, however, Nagasaki was opened as a port city, serving to connect Japan to the rest of the world and effectively ending its 200 plus years of isolation. Once Ukiyoe was introduced to the European continent as a result of the end of Japan's isolation, it immediately rose in popularity, resulting in the creation of the Japonisme movement towards end of the 19th century. Classical artists were finally released from their rigid frames of artistic expression, and sought instead to adapt and recreate the design and style of Ukiyoe. Their clever adaptations of theme, posture, perspective, framing and composition, and ornamentation to be more in line with the Ukiyoe vision attest to the vitality of the Japonisme movement. The influence of Ukiyoe on European art - Impressionism, Post-Impressionism, and Art Nouveau - was nothing less than incredible. 


Click to Bigger Phuket 2001

    To your average passerby - the yearly three million tourists vacationing in the Southern Thai provincial island - Phuket is simply a popular vacation spot. That is, local culture and history often remains lost on those millions seeking the temporary joys of a short, leisure trip. A memory of Phuket is often fleeting, lacking in substance and dimension. Have you ever wondered who the local residents of the island really are? How they live? What issues concern their well-being and daily lives? Join Sarakadee in getting to know Phuket more intimately, as we attempt to bring you closer to the people and traditions of the island paradise through a tell-tale collection of news clippings.

Click Here to Continue Continue: click here


เ ฮ โ ล ส า ร ะ พ า
เพื่อนหมู จะต้องใช้สามเหลี่ยมกี่อัน

"เพื่อนหมูฯ"